Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 30/01/2023

Algemene voorwaarden Sportkampen Koninklijke Brugse Zwemkring

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens verstrekt via inschrijving worden opgenomen in het ledenbestand Sportkampen van de Koninklijk Brugse Zwemkring vzw. Afbeeldingen van deelnemers kunnen worden gepubliceerd door de Koninklijk Brugse Zwemkring vzw. Bij inschrijving verklaren de deelnemers en/of hun ouders zich hier mee akkoord. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u dat schriftelijk via sportkampen@brugsezwemkring.be melden.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kan hiervan steeds verbetering of verwijdering vragen (Wet op privacy 08/12/92).

Deelnameprijs

De deelnameprijzen zijn steeds volledig zodat deelnemers ter plaatse niet voor verrassingen komen te staan.

Per dag wordt er een bedrag van 25 euro aangerekend.

De deelnameprijs omvat telkens:

 • een tussendoortje in de ochtend en namiddag
 • er is steeds water ter beschikking (eigen drankfles meebrengen!)
 • permanente begeleiding door gediplomeerde lesgevers/begeleiders
 • gebruik van infrastructuur en materiaal
 • verzekering
 • T-shirt, Brevet 100m, bekwaamheidsattest Zwemmen – Waterpolo – Artistiek Zwemmen
 • Daguitstap

Kortingen

 • De meeste mutualiteiten hebben speciale formulieren om een tussenkomst aan te vragen. Na afloop van het kamp bezorgen we het formulier ingevuld en afgestempeld terug. Uw ziekenfonds betaalt u dan een stukje van het inschrijvingsgeld terug. Bij de meeste mutualiteiten bedraagt dit 5 euro per dag met een maximum van 100 euro op jaarbasis.
 • Sportkampen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot en met de leeftijd van 14 jaar. De exacte geboortedatum is de maatstaf. Het maximaal aftrekbare bedrag per dag bedraagt 14 euro per dag. Dit fiscaal attest, dat opgemaakt wordt door Stad Brugge, wordt je na het sportkamp bezorgt.
 • Sport-Axi-bonnen die Stad Brugge uitgeeft, worden aanvaard als betaling.
 • Na deelname aan het sportkamp, kan men zich inschrijven voor de Zwemacademie van de Koninklijk Brugse Zwemkring vzw waar men zich verder kan verfijnen in de basis van de Zwemsport. Dit is de aanloop tot het Zwemmen, de Waterpolo of het Artistiek Zwemmen.

Betaling van het deelnamegeld

De betaling gebeurt automatisch na het invullen van het inschrijvingsformulier op onze website ‘Koninklijke Brugse Zwemkring vzw’.

Annulering

Wens je niet langer deel te nemen? Een annulering geef je door via het uitschrijvingsformulier op onze website. Enkel annuleringen via dit formulier zien we als een geldige annulering. Telefonische of annulering per mail beschouwen we niet geldig.

In geval van annulering minder dan 20 dagen voor de aanvang van het kamp of bij afwezigheid bij de start van het kamp, zullen volgende kosten worden aangerekend:

 • annulatie meer dan 20 dagen voor aanvang van het kamp: € 0
 • annulatie vanaf 20 dagen voor aanvang van het kamp: € 10 administratieve kosten
 • annulatie vanaf de start zonder geldig doktersattest of in geval van afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging: 15 euro administratieve kosten

In geval van ziekte of blessure, mits geldig doktersattest, wordt 10 euro per gemiste dag terugbetaald door de Koninklijke Brugse Zwemkring vzw.

Verzekering lichamelijke ongevallen

Voor de dagactiviteiten zijn alle deelnemers automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen door de Koninklijke Brugse Zwemkring vzw (Polis bij NV Arena verzekeringen, voorwaarden zijn op éénvoudige aanvraag verkrijgbaar). De premie voor deze verzekering zit automatisch inbegrepen bij het inschrijvingsgeld.

Nodige documenten

De deelnemers vullen volgende documenten in:

Diefstal/verlies/beschadiging

Het bestuur van de Koninklijke Brugse Zwemkring vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de diefstal of de beschadiging van voorwerpen die eigendom zijn van de deelnemers.

Verloren voorwerpen

Om te vermijden dat persoonlijke spullen zoals kleding verloren gaan, vragen we alles te naamtekenen of herkenbaar te markeren. Verloren of vergeten voorwerpen worden verzameld en kunnen tijdens het Sportkamp elke ochtend afgehaald worden aan het onthaal. De vrijdag na het einde van het Sportkamp zal er ook nog de mogelijkheid zijn om verloren of vergeten voorwerpen op te halen. Nadien neem je contact op met de verantwoordelijken via sportkampen@brugsezwemkring.be .

Gevonden voorwerpen worden tot één maand na het einde van een Sportkamp bijgehouden, daarna gaan ze naar een goed doel.

Begeleiding

Voor de begeleiding van al onze kampen doen wij een beroep op ervaren en gediplomeerde medewerkers (m/v):

 • studenten of afgestudeerden in de Lichamelijke Opvoeding
 • studenten of afgestudeerden in een pedagogische richting (onderwijzer (m/v), kleuterleider (m/v),…)
 • gebrevetteerde animatoren (houder van het Attest van Animator in het Jeugdwerk)
 • gediplomeerde trainers per aangeboden sporttak (Zwemmen, Waterpolo & Artistiek Zwemmen) (houder van minimum een initiator diploma)

Reglement sportkampen

We melden ons elke morgen aan het onthaal van onze sportkampen. Dit onthaal is een partytent die op het einde van de schoolparking staat. Deze is herkenbaar aan onze Beach flag die er bij staat waarop ons logo staat.

We houden ons aan de afspraken naar gebruik van de accommodatie en materialen.

We houden ons aan de maatregelen die opgelegd zijn ivm de coronapandemie.

We volgen het programma voor de groep waarin men ingedeeld werd voor elke dag van het Sportkamp.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN : zoals fototoestellen, tablet, GSM,… laat je thuis. De Koninklijke Brugse Zwemkring vzw draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van eigen goederen.

SCHADE: wie iets stuk maakt van materiaal of aan de infrastructuur, wordt gehouden de schade te vergoeden.

Uitsluiting

De Koninklijk Brugse Zwemkring vzw behoudt zich het recht om deelnemers die de groepsgeest verstoren te schrappen van verdere deelname aan het Sportkamp.

Is dit in zeer erge mate dan zal deelname aan andere Sportkampen, die door de Koninklijke Brugse Zwemkring ingericht worden, geweigerd worden.

Inlichtingen

Voor alle inlichtingen i.v.m. onze werking en activiteiten kan u steeds terecht bij het bestuur: gsm 0476 699 762 (Peter Vael) of 0475 313 981 (Wim Van Hecke). U kan ons ook bereiken via sportkampen@brugsezwemkring.be . Wij proberen u binnen de week een antwoord terug te sturen.