Waterpolo academie

Laatst aangepast op 15/09/2022

Het startpunt voor alle jongens en meisjes tussen 7 & 14 jaar die graag de sport Waterpolo willen beleven.

De Waterpolo academie is ingedeeld in 3 niveaus volgens de vaardigheden die je zoon/dochter bezit op dat ogenblik. Binnen deze niveaus is het de betrachting bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, te verfijnen en te automatiseren.

Welk niveau-groep

Om te bepalen in welk niveau je zoon/dochter start, wordt er eerst een testles afgenomen. In deze testles wordt er gepeild naar zwemvaardigheid, motorische vaardigheden zoals oog-hand coördinatie en lichaamsbesef. Aan de hand van het resultaat zal je zoon/dochter ingedeeld worden.

Dit zijn de vaardigheden die verwacht worden om te kunnen starten per niveau.

Niveau I B – OTTER

We kunnen:

 • 50m zwemmen
 • een bal vangen en gooien met 2 handen
 • 5m onder water zwemmen

Niveau I A – PINGUIN

We kunnen:

 • 50m zwemmen waarvan 25m borstcrawl
 • een bal vangen met 2 handen en gooien met één hand
 • 5m onderwater zwemmen
 • watertrappelen gedurende 30s

Niveau II – DOLFIJN

We kunnen:

 • 100m zwemmen in Borstcrawl
 • 25m zwemmen in polocrawl (borstcrawl met hoofd boven water)
 • een bal vangen en gooien met één hand
 • minstens 10m onder water zwemmen
 • watertrappelen gedurende 1m
 • de 4 zwemstijlen (schoolslag, rugslag, borstcrawl, dolfijn) goed uitvoeren

Niveau III – ORKA

We kunnen:

 • 200m zwemmen in borstcrawl
 • 100m zwemmen in de 4 zwemstijlen (om de 25m een andere stijl)
 • 25m zwemmen in polocrawl met bal
 • minstens 15m onder water zwemmen
 • op verschillende wijzen verplaatsen met bal (zij-, voor- en rugwaarts; sprong halve draai)
 • een bal vangen en gooien op 2m – 5m – 10m

Wanneer en wie

Wanneer de zoon/dochter het Niveau I B – Otter nog niet behaalt, dan wordt hij/zij doorverwezen naar onze zwemacademie. Daar zal men je zoon/dochter begeleiden zodat ze zo snel als mogelijk kunnen instappen in Niveau I B – Otter.

Er zijn 4 instapmomenten voor nieuwe kinderen, nl. in de maanden oktober – december – februari – mei. De kinderen die al een niveau achter de rug hebben, kunnen doorschuiven wanneer ze beschikken over de nodige vaardigheden van het volgende niveau zonder dat ze moeten wachten op het volgende instapmoment.

De lessen gaan alle door in het Lago Olympia Brugge, op dinsdag, woensdag en vrijdag.

 • Dinsdag van 18u30 – 20u
 • Woensdag van 18u30 tot 20u
 • Vrijdag van 18u – 19u30

De lessen zijn opeenvolgend. Met andere woorden, wanneer je zoon/dochter een les mist, kan deze niet op een ander ogenblik ingehaald worden en wordt deze ook niet terugbetaald.

Kostprijs

Elke lessenreeks kost 132 euro (5,5 euro/les). Daarnaast betaal je per kalenderjaar 5 euro extra voor de verzekering. Voor de kinderen die zich voor de eerste maal inschrijven in de Waterpolo academie betaal je nog 10 euro voor de testles. M.a.w., wanneer je je zoon/dochter voor de eerste maal inschrijft in de Waterpolo academie van BZK dan kost je dit 147 euro.

Er zijn geen terugbetalingen mogelijk, enkel indien er een grondige reden is en het afwezigheidsformulier ingevuld teruggestuurd wordt via mail naar waterpolo@brugsezwemkring.be. Er wordt steeds een administratieve kost aangerekend van 10 euro.

Kortingen

 • Er kan ook deels of volledig betaald worden met Sport AXI-bonnen van Stad Brugge. Deze breng je de eerste les mee en geef deze af aan de lesgever.
 • De meeste mutualiteiten hebben speciale formulieren om een tussenkomst aan te vragen. Na afloop van elke lessenreeks bezorgen we het formulier ingevuld en afgestempeld terug. Uw ziekenfonds betaalt je dan een stukje van het inschrijvingsgeld terug. Bij de meeste mutualiteiten bedraagt dit 5 euro per dag met een maximum van 100 euro op jaarbasis.
 • Wanneer je zoon/dochter deelneemt aan de proeflessen tijdens de maand september, valt de 10 euro voor de testles weg.

Betaling van het deelnamegeld

De betaling gebeurt automatisch na het invullen van het inschrijvingsformulier op onze website ‘Koninklijke Brugse Zwemkring vzw’.

Nodige documenten

De deelnemers vullen volgende documenten in:

Begeleiding

Voor de begeleiding van al onze lessen doen wij een beroep op ervaren en gediplomeerde medewerkers (m/v):

 • studenten of afgestudeerden in de Lichamelijke Opvoeding
 • studenten of afgestudeerden in een pedagogische richting (onderwijzer (m/v), kleuterleider (m/v), …)
 • gebrevetteerde animatoren (houder van het Attest van Animator in het Jeugdwerk)
 • gediplomeerde trainers (houder van minimum een initiator diploma)

Wanneer alle niveaus doorlopen zijn, kan men aansluiten bij de groep ‘Waterpolo Jeugd’.