Aanspreekpunt Integriteit

Laatst aangepast op 25/04/2024

Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage, …?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij de Club-API terecht
met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

De Club-API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt jouw melding in alle discretie en verleent advies bij de
mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API)
Céline Huybrechts
api@brugsezwemkring.be

Een veilige sportomgeving creëren doen we samen!