Over bzk

Laatst aangepast op 21/08/2021

BZK, EEN CLUB VOOR HET LEVEN !

Beste Sportvriendin, Beste Sportvriend,

Uw bezoek aan deze site bewijst de intresse die je hebt voor de zwemsport in het algemeen en de Koninklijke Brugse Zwemkring in het bijzonder, waarvoor mijn dank.

Het ganse BaZoKo-team en ikzelf hopen via de hierna volgende pagina’s, zoveel mogelijk informatie te geven over alles wat betrekking kan hebben met de zwemsport en het doen en laten binnen onze club.

Maak gebruik van deze hedendaagse informatiesnelweg en stuur ons uw op- of aanmerkingen in verband met de site en uw vragen over deze sport of club naar één van de e-mail adressen die u op deze pagina’s zult vinden.

Veel kijk- en leesgenot en tot binnenkort misschien?

Danny Van Pottelberghe
Voorzitter BZK
voorzitter@brugsezwemkring.be

Koninklijke Brugse Zwemkring vzw
Aardenburgseweg 133, 8310 Brugge