Bij ongeval

Laatst aangepast op 08/10/2023

Door uw lidgeld bij BZK te betalen ben je ook automatisch verzekerd voor zwemsportongevallen bij de zwemfederatie.

Als je een ongeval of letsel oploopt verwittig de trainer, begeleider of de afdelingsverantwoordelijke zo vlug mogelijk. Tijdens wedstrijden zetten we het voorval liefst ook onmiddellijk op het officieel wedstrijdblad, zelfs al is er dan nog geen zekerheid dat er verdere medische verzorging nodig zal zijn. Blijkt later dat er niets ernstigs aan de hand was, dan hebben we toch het zekere voor het onzekere genomen.
Voor elk voorval moet er steeds tijdig een aangifte gedaan worden. Hieronder kan je het formulier voor aangifte downloaden.
Vooral de timing is belangrijk, de aangifte moet binnen de 8 werkdagen gebeuren.

Hieronder de uitleg van de zwemfederatie.

1.1   Verzekering bij de federatie

Een lid die bij de Vlaamse Zwemfederatie geregistreerd staat, is verzekerd tegen zwemsportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemfederatie met de verzekeringsmaatschappij N.V. ARENA, verzekeringspolissen afgesloten:
· Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.102.170A)
· Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.102.171A)

Deze verzekeringen gelden dus enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met onze zwemsport en die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of haar aangesloten clubs, zoals competitie, trainingen, vriendschappelijke ontmoetingen, recreatieve sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten club voor de leden worden ingericht.
Ze geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.

1.2 Wat moet je doen bij een ongeval?
Procedure voor aangifte en schadebetaling. We zetten de te volgen stappen op een rijtje:

· Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. Het slachtoffer meldt het schadegeval aan zijn club (trainer/ secretaris). Speciale aangifteformulieren zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat, op de federatie of kunnen van het net gedownload worden www.arena-nv.be. Gelieve samen met de clubsecretaris de vragen in te vullen.
· Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
· De clubsecretaris stuurt het ongevalaangifteformulier eerst naar de Vlaamse Zwemfederatie – Meersstraat 138c – 9000 Gent en dit binnen de 8 werkdagen na het ongeval.
· Na controle maakt de VZF dit over aan onze verzekeringsmaatschappij NV ARENA die u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding opstuurt met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
· Alle bijkomende onkostennota’s kan U best onmiddellijk overmaken aan NV ARENA. Wanneer uw dossier volledig is, kan tot vergoeding worden overgaan.
· Indien er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zouden zijn, moet u deze onmiddellijk melden aan NV ARENA om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.