Damme-Brugge

Damme-Brugge geannuleerd

Posted by admin

Beste,

We vinden het enorm jammer u te moeten meedelen dat wij de 98ste zwemdoortocht Damme-Brugge noodgedwongen annuleren, en ook dit jaar niet kan doorgaan!

Verleden week werden er in de Damse Vaart (opnieuw) blauwalgen vastgesteld, cfr. https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen/overzicht-blauwalgen-2023.

In samenspraak met de bevoegde instanties (Stadslabo Brugge en de VMM) is daaropvolgend een scenario uitgestippeld waarbij vandaag nog controles zouden uitgevoerd worden. Bij het uitvoeren van deze controles werden er helaas over het ganse zwemtraject drijflagen van blauwalgen vastgesteld. De metingen zelf wezen ook sterk verhoogde cyanochlorolfyl waardes aan hetgeen wijst op de effectieve aanwezigheid van blauwalgen.

Na de gemiste editie van 2022 (eendenkroos) hebben we dit jaar alles in het werk gesteld (met dank aan de Stadsdiensten van Brugge) opdat dit geen spelbreker zou worden dit jaar; het grote aantal inschrijvingen was voor ons dan ook een enorme opsteker en een duidelijk signaal dat de vraag naar openwater zwemmen groeit! Spijtig genoeg krijgen we nu te maken met een andere spelbreker….

We blijven echter niet bij de pakken zitten en zullen met volle moed de editie 2024 voorbereiden! Ten gepaste tijde zullen jullie hieromtrent geïnformeerd worden.

PS: voor de verenigingen/deelnemers zwemjogging die al de inschrijfgelden hebben gestort; deze zullen in de komende weken teruggestort worden. Gelieve je rekeningnummer met de vermelding NAAM deelnemer(s) + activiteit waarop het geld mag teruggestort worden door te sturen naar dammebrugge@brugsezwemkring.be VOOR 1 september 2023. Geen rekeningnummer ontvangen voor die datum, geen terugstorting meer.

Namens het Bestuursorgaan van de Koninklijke Brugse Zwemkring vzw

Hein Ardenoy

Secretaris